•   024 - 3336 - 2770

آخرین اخبارمیهمانی خدا

میزبان خدا بود میهمان، بندگانی که در کتاب خدا، اکرام و احترام به ایشان مورد توجه و تاکید است. 

شور و حال عجیبی در کل موسسه مهدی موعود به پا بود؛ همه عزیزان دست اندرکار و همه خادمان فرهنگی، در حکم کودکی که تلاش می کند برای خود در دامان مهر مادر جا باز کند، خستگی ناپذیر در رفت و آمد بودند.گروهی برای مفروش کردن سالنها عرق ریزان کار می کردند، یکی تمام همّ و غمش این بود که سفره رنگی باشد، دیگری به طعم و چاشنی غذا می پرداخت تا به مذاق میهمان خدا خوش بیاید و آن دیگری با لباس رسمی از دم در موسسه تا انتهای سالن در طبقات بالا و پایین به انتظار میهمان خدا برای خوش آمد گویی قد علم کرده بود.

  • 1398/3/04

ادامه مطلب  

جشن نیمه شعبان

مراسم جشن نیمه شعبان همزمان با دیگر مناطق شهر زنجان در محل موسسه خیریه مهدی موعود (عج) نیز برگزار شد. در این مراسم با توزیع اقلام نذری  از همشهریان عزیز پذیرایی شد.

  • 1398/2/08

ادامه مطلب  

حامیان مهدی موعود زنجان