•   024 - 3336 - 2770


موسسه خیریه مهدی موعود(عج)


روزهای گذشته موسسه خیریه مهدی موعود شاهد بارش مهرخانواده نوعدوستی زنجانی بود که با هدیه مبلغ قابل توجهی به امور فرهنگی ایتام به فرمایش و توصیه اکید دین مبین اسلام مومنانه و در نهایت اخلاص عمل کردند. این زوج خیر سالهای بسیاری است در کشور امریکا سکونت دارند اما بنا به اظهار خودشان نبض احساس شان به محور مملکت وزادگاه خودشان می طپد . خانواده محترم محمدی سفره زندگتیان پررزق و عمرتان با برکت . دست مریزاد. دربهمن سال 98 نام شما در دفتر خیرین دورازوطن ثبت گردید.

  • 1398/11/14