•   024 - 3336 - 2770


تهیه امکانات رفاهی، آموزشی و ورزشی برای تجهیز مرکز آموزش  خیریه مهدی موعود (عج)


به نام خدای مهربان

خرم آن دل که دلی را سبب تسکین است

مردم ما خوبند و چه روی خوش و قلب مهربانی دارند!

مردم، چه دست به خیرند و خوش نیت!

خدایا: اگر نبود این دستان بخشنده،این قدمهای استوار و این عزم همگانی، چگونه می شد راههای پر فراز و نشیب زندگی به تا امروز، افتخار بزرگ زنجان وزنجانیها این است که هر جا افتاده ای و دردمندی هست، هر چشمی که از غم یتیمی و

نداری غمگین است، هر رخساری که غبار محرومیت گرفته و هر دلی زیر بار سنگین مشکلات شکسته، مردم خیر و نوعدوست زنجان در اقصی نقاط این کره خاکی از همدلی و همراهی دریغ نکرده اند.

دوستان خیّر زنجان در همه جغرافیای حیات، نیازمند کمک های شما عزیزان جهت تامین امکانات و تهیه همه نوع امکانات رفاهی، آموزشی و ورزشی برای تجهیز مرکز آموزش موسسه خیریه مهدی موعود (عج) حامی ایتام هستیم ما را دریابید و با

استقبال و اشتیاقتان مثل همیشه دست ما را بگیرید.شماره حساب برای واریز کمک های شما مردم خیر و نوعدوست

5062836764/1 بانک رسالت

  • 1397/4/23