•   024 - 3336 - 2770


سال نو  ایتام  را دریابیم


سال 97 با تمام بدیها و خوبیها به اتمام رسید و سال جدیدآغاز شد. باید قضاوت کرد و سنجید هر یک از انسانها به خصوص در جامعه مسلمان چه نکات مثبتی از خود به جای گذاشته اند و هر یک از انان به اندازه وسع خود چه مقدارتوانسته اند برای یاری دیگران پا پیش بگذارند و انسان دیگری را از تنگنا نجات دهنداگر چنین است آنان در رده کسانی هستند که همواره دغدغه افرادی را دارند که به نان شب محتاجند و روزگار سختی را میگذارنند و حال که سال نو آغاز شده در تداوم کمک به محرومان بی سرپرستان و یتیمان کوشا باشیم چرا که خشنودی چنین افرادی باعث خشنودی خداوند و خیر و برکت در سفره هایمان خواهد بود موسسه خیریه مهدی موعود (عج) با بیش از 25 سال سابقه خدمت و با داشتن 260 خانوار تحت پوشش ایتام با جمعیتی حدود یک هزارنفر با کمک های خیرین و مشتاقان امر خیر مکانی برای کمک به خانواده ها با حفظ کرامت انسانی است و تا کنون موفق به رفع بسیاری از مشکلات خانواده ها بوده و با تهیه اقلام مورد نیاز آنان در قالب سبد غذایی و کمک های نقدی ماهانه به دانش آموزان ایتام آنان را در ادامه تحصیل تا مراتب بالاتر یاری می نماید و بسیاری ازخانواده های تحت پوشش را صاحب مسکن نموده است. و این مسئله جز با کمک های مردمی وانسانهای خیر و نوعدوست مقدور نخواهد بود و خیریه مهدی موعود (عج) در طول ایام سال آماده دریافت کمک های مردمی به طرق مختلف است و همشهریان عزیز می توانند کمک های کالایی خود را با مراجعه به محل خیریه واقع در خیابان فردوسی بعد از خیابان ضیایی روبروی بانک ملی کوچه خیریه و یا ساختمان شماره 2 خیریه واقع در امیرکبیر پایین محله اصغریه اهدا نمائید و کمک های نقدی خود را به شماره کارتهای

6037991899525079 بانک ملی

6104337832891699 بانک ملت

واریز کنند . اجرکم عندا...

  • 1398/1/18