•   024 - 3336 - 2770

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی


در این دنیای فانی افراد بسیاری وجود دارند که سرود بیدار دلی خویش را در کوی درماندگان سر می دهند. خدمات ارزنده نیکوکاران همچون راز سر به مهری می ماند که تنها خالق یکتاو آنان میدانند و بس.
حمایت های مالی و معنوی از افراد و خانواده هایی که بر اثر تنگدستی و درماندگی امکان تدارک یک زندگی را ندارند جلوه ای زیبا از تکامل نفس انسانهایی است که می‌کوشند بخشی از مشکلات نیازمندان و محرومان را برطرف سازند و به بخشی از نیازهای آنان پاسخ دهند.
در قرآن مجید درباره بخشش و نیکوکاری آیات فراوانی وجود دارد یکی از نشانه های پرهیزکاران انفاق در راه خداست. دیگر ادیان الهی نیز انسانها را به امور خیر سفارش کرده اند. در ادبیات کهن ما نیز عرفا، دانشمندان و عالمان در باب یاری رساندن به ناتوانان، تهیدستان و نیازمندان بسیار گفته و تاکید کرده اند. به جرات می توان گفت هر فرد ایرانی در زندگی فردی و اجتماعی خود به رغم مشکلات ریز و درشت امروزی و حتی اگر چندان توانمند نباشد وظیفه شناسی و مردم یاری و مددکاری نسبت به درماندگان را هرگز فراموش نکرده و نمی کند. بسیاری از افراد برای یاری دیگران با اطمینان از عملکرد خیریه ها یکی از آنها را انتخاب و کمک های خود را از طریق خیریه به دست نیازمندان می رسانند یکی از این خیریه ها که خانواده ایتام را تحت پوشش دارد موسسه خیریه مهدی موعود (عج) است که از 25 سال پیش با کمک خیرین کار خود را آغاز کرده و در طول سالهای متمادی نیاز خانواده های ایتام را با کمک های مردمی در حد توانایی مرتفع ساخته است.
شما مردم خداپرست و انساندوست نیز می توانید برای یاری خانواده های ایتام کمک های خود را با عضویت در خیریه بطور ماهانه و با صدور قبض و یا با دریافت صندوق صدقات و همچنین با مراجعه حضوری به خیریه پرداخت نمائید.

آدرس : زنجان- خیابان فردوسی- کوچه نائب صدر- پلاک 8   تلفن تماس: 33362770

انواع کمک هاکمک غیر نقدی

کمک نقدی