•   024 - 3336 - 2770


جشن عید غدیر موسسه خیریه مهدی موعود (عج)


از همه خیرین فرهنگی بویژه آقای قاسمی مسئول صوت . خانم شقایق کریمی و آقای موسی نصیری که با صفای دل و عاشقانه تزیین سالن برگزاری مراسم را انجانم دادند تشکر و قدردانی می کنیم.

  • 1401/5/06